Røyken kirke

Utbedring av fasader. Nedmeisling av all tidligere puss. Uthugging av all mørtel i fuger og re fuging.

Royken-kirke93

Utbedring av fasader. Nedmeisling av all tidligere puss. Uthugging av all mørtel i fuger og re fuging.

Periode:
Juni 2018- september 2018
Mai 2019- august 2019
Januar 2020- juli 2020.

Rammeavtale med Hurum/Asker kirkelige fellesråd.