Hurum kirke

Utbedring av fasader. Nedmeisling av puss på visse flater og dårlig mørtelfuger i murverk, fasade sør.

hurum-kirke24

Utbedring av fasader. Nedmeisling av puss på visse flater og dårlig mørtelfuger i murverk, fasade sør.

Utbedring med kalkmørtel i murverk, grunning av alle vis flater før hoved puss bestående som kalkmørtel.

Utbedring av fasader og nedmuring av takstein på kirkestue.

Periode:
Juni 2021- august 2021

Arbeidstid på kirkestue: Oktober 2021- desember 2021

Oppdragsgiver: Asker kirkelige fellesråd