Gamle bygninger - en viktig del av vår kulturarv

kirke

Restaurering av verneverdige og historiske byggverk

Gamle bygninger er en viktig del av vår kulturarv. De vitner om tidligere samfunnsforhold, liv og gjøremål, men også om godt håndverk og materialkunnskap. De representerer en levende og ubrutt tradisjon. Ved restaurering settes en bygning tilbake til det man antar er den opphavelige tilstanden og som man ønsker å bevare.

Gode og solide løsninger

Vi hjelper våre kunder med gode og solide løsninger. Våre ansatte er fagfolk og i tillegg har vi gode samarbeidspartnere. Siden oppstartet har vi etablert gode kunderelasjoner og noen av referansene våre har vi samlet her.

kirke-restaurering

Lang erfaring

Vi har lang erfaring med restaurering og tekking av tak, uansett materiale. Vi kan hjelpe deg med å fjerne uønskede tilføyelser og samtidig rekonstruere tapte elementer eller overflater.