Moss kirke

Utbedring av murverk og utbedring av underlag for beslag og tekking for nye taktekking.

moss-kirke-

Utbedring av murverk og utbedring av underlag for beslag og tekking for nye taktekking.

Utbedring, deler av tegl fasade.

Arbeidstid: Oktober november 2020- nå

Oppdragsgiver: Moss kirkelige fellesråd.